Sản phẩm của chúng tôi


Ứng dụng sản phẩm

sản phẩm của chúng tôi được sử dụng để đo lưu lượng nước trong các khu dân cư, thương mại và công nghiệp.

Thanh toán nước sinh hoạt: Đồng hồ nước nhiều tia thường được sử dụng trong các khu dân cư để đo lượng nước tiêu thụ của các hộ gia đình. Dữ liệu này sau đó được sử dụng để thanh toán chính xác cho các công ty cấp nước.


Khu chung cư và chung cư: Trong các khu chung cư có nhiều căn hộ, đồng hồ nước nhiều tia được lắp đặt để đo lượng nước sử dụng cho từng căn hộ. Điều này giúp các nhà quản lý tài sản phân bổ chi phí nước giữa các cư dân một cách công bằng.
Tòa nhà thương mại: Đồng hồ nước đa tia được lắp đặt trong các tòa nhà thương mại để đo lượng nước tiêu thụ cho phòng vệ sinh, nhà bếp, hệ thống làm mát và các quy trình khác liên quan đến nước. Điều này cho phép doanh nghiệp theo dõi việc sử dụng và kiểm soát chi phí.


Cơ sở công nghiệp: Các ngành đòi hỏi lượng nước sử dụng đáng kể, chẳng hạn như nhà máy sản xuất và cơ sở chế biến, sử dụng đồng hồ nước mặt bích woltmann để theo dõi mức tiêu thụ nước cho quá trình làm mát, làm sạch và sản xuất.