Dịch vụ của chúng tôi


Thị trường sản xuất

Chúng tôi có khách hàng từ cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Thị trường bán hàng chính của chúng tôi: Đông Nam Á, Nam Phi, Kenya, ect.Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ sau bán hàng: Bảo hành chất lượng 5 năm