Giấy chứng nhận của chúng tôi


1. Chất lượng tuyệt vời
Công ty đã thông qua chứng chỉ ISO 9001.
2.Dịch vụ chuyên nghiệp
chúng tôi đã và đang thực hiện nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất đồng hồ nước.
3. Công nghệ mạnh mẽ
chúng tôi có nhà máy riêng, đi sâu vào ngành đồng hồ nước trong hơn một thập kỷ.